Green deli cafe

Правила за играта

Правила на играта „Спечели един месец безплатно кафе във всички наши обекти”
1. Организатор на играта играта „Спечели един месец безплатно кафе във всички наши обекти”(Играта):
Дели Кафе ООД, със седалище и адрес на управление гр.София, България, регистриран в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 201889736, регистрация по ДДС: BG 201889736, („Организатор“).

2. Играта е валидна за територията на Република България с период на провеждане от 15.05.2022 г., от 11:00 ч., до 15.06.2022 г., до 16:00 часа, и ще се проведе във фейсбук страницата @ @Greendelicafe. Всяко участие съгласно механизма на играта по т. 4 след изтичане на този период няма да бъде валидно.
3. Награди: участието в настоящата игра дава възможността да се спечелят следните награди:
* Еднократно – кафе напитка ще спечели всеки, който покаже актуално ревю (от периода на играта, обявен в т.2) в един от нашите обекти, публикувано в страницата на Green Deli Café (https://www.facebook.com/Greendelicafe)
* Десет включили се ще спечелят специална значка, която дава правото на един месец безплатно кафе във всички обекти в град София. Печелившите имат право на една кафе напитка на ден в посочения предварително от тях, най-удобен обект, от който да получават наградата си.
3.1 Наградите се предоставят от Организатора на Играта Green Deli Cafe
3.4 Организаторът НЕ поема възникнали разноски по получавнето на наградата от победителите
1. Механизъм на „Играта“: За спечелването на наградите, посочени в т. 3, е необходимо:
4.1. Да напишеш ревю на нашата страница във фейсбук, като отговориш на въпроса: “Какво за теб е Green Deli Cafe”
4.2. Можеш да се включиш до 16:00 часа на 15.06.2022 г,. Всяко ревю, написано след тази дата няма да бъде включено в томболата.
4.3. Всеки потребител може да участва веднъж.
4.4. Теглене на печелившите: – Победителите ще бъдат избрани на томболен принцип.
4.5. Участието в „Играта“ е публично и с това всеки участник дава съгласие името му (псевдоним) да бъде публично видимо в публикацията, с която ще бъдат обявени печелившите от играта.
5. Спечелване на наградата:
5.1. За наградите, описани в точка 3, могат да участват всички потребители над 18 години, които са следвали правилно механизма на играта.

5.2. Тегленето на печелившите участници ще бъде проведено на 15.06.2022 г. след 16:00 ч. в офиса на Green Deli Cafe. В същия ден печелившите ще бъдат обявени в коментар публикацията на страницата във Facebook на Green Deli Café (https://www.facebook.com/Greendelicafe)
5.3. Печелившите нямат право да претендират за изплащане на левовата равностойност или равностойността в каквато и да е друга парична единица на предоставените им награди.

5.4. Наградите /значките/ ще бъдат налични в удобен за победителите обект на Green Deli Cafe- 5 работни дни, след обявяването на наградените участници. Безплатните кафе напитки могат да се консумират 1 календарен месец, след предоставянето на наградата значка и не по-късно от 21.06.2022г. (https://www.facebook.com/Greendelicafe).
6. Обявяване на победителите:

6.1. Спечелилите ще бъдат обявени в коментар на публиакцията (на Играта) във Facebook страницата на Green Deli Cafe(https://www.facebook.com/Greendelicafe)

6.2 При възникване на технически проблеми в интернет страница www.facebook.com, обявяването на спечелилите ще се извърши след окончателното им отстраняване.
7. Допълнителни формулировки

7. 1. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник, по своя собствена преценка, когато установи, че някое от настоящите Официални правила на „Играта“ не е спазено; при установяване на опити за манипулиране на „Играта“, както и текстовете от неговата регистрация са с порнографско или друго неморално съдържание, както и когато на друго основание тяхното използване противоречи на закона или добрите нрави.
7.2. „Играта“ се организира и провежда на територията на Република България.

7.4. Организаторът на „Играта“ си запазва правото да променя по всяко време Официалните правила, които ще бъдат публикувани в сайта на Green Deli Café https://greendelicafe.com/
7.5. „Играта“ може да бъде спряна преди обявения срок при форсмажорни обстоятелства и други обстоятелства, които не зависят от волята на Организатора, и представляват пречка за продължаване на Играта“.

7.6. Организаторът на „Играта“ си запазва правото да премахва без предварително предупреждение коментари, снимки и публикации от страна на потребителите в рамките на корпоративната страница на Green Deli Cafe във Facebook
(https://www.facebook.com/Greendelicafe), които съдържат некоректна, обидна, нецензурна или лъжлива информация, или рекламират дадени продукти и услуги, под всякаква форма, както и всяка друга информация, която противоречи на закона и добрите нрави. Организаторът не носи отговорност относно съдържанието на информацията, качена от участниците като част от настоящата „Игра“, както и по отношение на самите участници.
7.7. Организаторът не носи отговорност за загуба на информация, свързана с провеждането на „Играта“ във Facebook.
7.8. Тази игра не обвързва по никакъв начин компанията-собственик на Facebook.com.
9. С участието си в настоящата „Игра“ участниците потвърждават, че са запознати и се съгласяват с условията, посочени в настоящите Официални правила.

Copyright 2024 © Green Deli Cafe. Всички права запазени.
error: Защитено съдържание!